Sysendalen - Porten til Hardangervidda Sysendalen Skisenter Kva skjer? Løypelaget Hyttevelforbundet
Startside
Vedtekter
Styret
Støttespelarar
Vinteren er på vei - det er mulig å betale løypebidrag kr 700
Sysendalen Løypelag inviterer alle til å delta med frivillig innbetaling til oppkjøring av vinterløyper. Det koster rundt sekshundretusen kroner å få kjørt et tilfredsstillende løypenett i Sysendalen med den kvalitet vi har hatt de siste årene. Vi har nå fått på plass nye løyper fra Drølstølsbekken til Bjørkehaugen og fra Fet til Fetaleite, samt permanent bru over Skitsetegila. Vi har også arbeidet med å forbedre eksisterende løyper. Det er gjort ytterligere utbedring på elvekryssing i Bjoreio Garen Fet. Flere steder er det lagt ut nye dreneringsrør. Det er også gjort utbedringer i området i bunnen av det nye arealet for aking og skilek på Maurset. Dette er eksempel på tiltak som er helt utenkelig uten økonomisk medvirkning av alle parter i og rundt Sysendalen. Det foreligger planer for videre arbeid. Sist sesong nådde vi en andel på 61 % på innbetalinger fra hyttebefolkningen i Sysendalen. Det er særdeles viktig for oss at denne oppslutningen vedvarer og øker også nå når vi har justert opp antallet hytteenheter fra 800 til 932 knyttet til stor byggeaktivitet i Sysendalen de siste årene. Vi får nye tall ved årsskiftet. Det har også skjedd mye når det gjelder sommerløyper og merking i løpet av høsten. Turkartet er oppdatert med de nye merkede løypene og vi har kommet langt i arbeidet med å få opp de nye retnings- og toppskiltene for hele vinterløypenettet og sommerløyper i deler av fjellområdet. kontonummer: 3450 37 86011 Vippsnummer: 82372
FrivilligInnbetalingLøypeproduksjon20172018HytteInnbyggjar.pdf
Status løypebidrag 01.04. 2017
I samband med adresseprosjektet i Sysendalen, er det og gjort opptelling av talet på hytteeiningar i dalen. 932 hytteeiningar er det i Sysendalen. Det gjev eit inntektspotensiale for Sysendalen Løypelag på kr 652 400 dersom me får 100% oppslutning om løypebidraget. I dag er litt over 60% av dette kome inn. Med fjelløypene er det no over 80 km med skiløyper i Sysendalen og i fjellet. I løpet av sommaren og hausten 2017 vil vinterløypene bli merka i samsvar med den nasjonale merkestandarden. Sommarløyper til og rundt Grytehorgi er og med. Like etter påske 2017 vert arbeidet med ordentleg bru i Skitsetegila sett i gong. På sikt vil det og bli vurdert å få opp gapahukar på utvalde stader i løypenettet. Så bli med og støtt opp om arbeidet til Sysendalen Løypelag og Sysendalen Hyttevelforbund. Bruk vedlagte faktura eller bruk Vipps ved å søke på Sysendalen Løypelag og betal inn kr 700. Takk til alle dei som har bidrege med nær 500 timar dugnadsarbeid i løypenettet hausten 2016/vinteren 2017.
FrivilligInnbetalingLøypeproduksjon2017HytteInnbyggjar.pdf
Løypebidrag kr 700 Vipps og SPING
Sysendalen Løypelag har no etablert avtale med Vipps (DNB) og SPING (Sparebanken Vest). Det betyr at det og er mogeleg å betale løypebidraget for sesongen 2016/2017 med desse tjenestene. Løypebidraget er uendra frå sesongen 2015/2016 kr 700. Sysendalen Løypelag og Sysedalen Hyttevelforbund samarbeider om utvikling og vedlikehald av løyper og satsen for løypebidrag er godkjend av årsmøtet/generalforsamlinga i Sysendalen Hyttevelforbund hausten 2016. Stor takk til alle som prioriterer å støtte arbeidet med turløyper i Sysendalen.
Innbetalingsblankett løypebidrag 2016/2017
I vedlegget finn du informasjonen du treng for å betala inn løypebidraget for sesongen 2016/2017 på kr 700. Kontonummer:3450 37 86011
FrivilligInnbetalingLøypeproduksjon2017HytteInnbyggjar.pdf
 
Løypebidrag

Skiglede
 
 
Besøk: 3403238
Logg inn
 
Produsert av Okapi AS