Sysendalen - Porten til Hardangervidda Sysendalen Skisenter Kva skjer? Løypelaget Hyttevelforbundet
Startside
Styret - kontaktinfo
Generalforsamlinger
Vedtekter
Medlemsforeninger
Om Hyttevelforbundet
Om Sysendalen Hyttevelforbund

Sysendalen hyttevelforbund er en ideell medlemsorganisasjon av og for velforeningene i Sysendalen og velforeningens hytteeiere.

     

Sysendalen hyttevelforbund skal på best mulig måte ivareta medlemmenes interesser. Hovedformålet for SHF er å bidra til en omforent, strukturert og positiv utvikling innen de ulike aktiviteter og tjenester som ytes i Sysendalen.

 

Sentrale samarbeidsparter vil være grunneiere i Sysendalen, Eidfjord kommune, lokale utviklings- og driftsselskap og næringsdrivende i kommunen. 

 

 

   
Besøk: 3403244
Logg inn
 
Produsert av Okapi AS